All posts in "Đầu tư"
Share

Hệ Sinh Thái Blockchain Đầu Tiên Trên Thế Giới Cho Các Ứng Dụng Phân Cấp, Đang Xây Dựng Nền Tảng Cho Blockchain 3.0-CSE

By admin / Tháng Mười 13, 2018

CSE-một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây,nó mở ra một thế giới blockchain hệ sinh thái đầu tiên cho việc xây dựng và triển khai các ứng dụng phân tán. CSE là nhằm kết nối liền mạch giữa hệ thống và dịch vụ hiện có, và các mạng blockchain, trong […]

Share

Công Nghệ Blockchain? Tầm Nhìn Và Cơ Hội Của CSE?

By admin / Tháng Mười 12, 2018

 Công nghệ Blockchain  Blockchain 1.0 Dạng đầu tiên của công nghệ Blockchain, bây giờ được gọi là Blockchain 1.0, được phát triển bởi Satoshi Nakamoto. Blockchain 1.0 là một thành phần cốt lõi của Bitcoin và đóng vai trò như một kho dữ liệu, tức là sổ cái công khai. Thành công đáng chú ý […]